19 – Eggshell

NANO 658 . 2021 / Fragment
Invisible nano color on 658 eggshells on canvas, 150 x 110 x 7 cm